Det udvidede

helbredstillæg

Hvis du er pensionist, har du måske mulighed for at din kommune

vil give et tilskud til din tandprotesebehandling.

Det udvidede helbredstillæg er afhængig af flere forhold:

- Den skattepligtige indkomst ved siden af folkepensionen

- At den likvide formue ikke overstiger kr. 87.700,- (2019)


Helbredstillægget dækker op til 85% af prisen, hvis din kommune

vurderer at behandlingen er nødvendig. Det er meget vigtigt at søge

om helbredstillægget inden behandlingen påbegyndes.


Husk! Du bestemmer selv hvilken behandler du vælger, uanset hvilken

kommune du bor i.

Tvedgade 13  .  6760 Ribe  .  Telefon 75 42 05 41