Det udvidede

helbredstillæg

Hvis du er pensionist, har du måske mulighed for at din kommune

vil give et tilskud til din tandprotesebehandling.


Det udvidede helbredstillæg er afhængig af flere forhold:

- At man søgt om, og fået bevilget almindelig helbredstillæg

- At den likvide formue ikke overstiger kr. 95.800,- (2023)


Det udvidede helbredstillæg dækker op til 85% af prisen, hvis din kommune

vurderer at behandlingen er nødvendig. Det er meget vigtigt at søge

om udvidet helbredstillæg inden behandlingen påbegyndes.


Husk! Du bestemmer selv hvilken behandler du vælger, uanset hvilken

kommune du bor i.